Schizofrenie

Je schizofrenie nemoc géniů?

Veronika M.
12.04.2012

Schizofrenie je nemoc mnoha podob, druhů a příznaků, je opředena řadou mýtů a v jejích příčinách je stále mnoho otazníků. Je zajímavé, že byla prokletím mnoha velikánů a slavných osobností v naší dávné i nedávné historii. Je možné, že právě schizofrenie zapříčinila jejich genialitu?

Říká se dokonce, že právě ti, kdo trpěli duševními poruchami, halucinacemi a schizofrenií, věřili natolik ve svou výjimečnost a předurčení k velkým cílům, že silou svého přesvědčení posunuli v mnoha sférách lidstvo kupředu.

Je genialita příznakem duševní poruchy?

Těžko můžeme genialitu zařadit mezi typické příznaky schizofrenie nebo jiných duševních poruch, spíše můžeme říct, že psychické potíže nejrůznějších forem a stádií bývají cenou za genialitu.

O lidech, které svět zná pro jejich genialitu, je známo, že bez cizí pomoci nezvládnou řadu úkonů, které my považujeme za běžné a které spadají do naší každodenní činnosti – vyplnit složenku nebo formulář, založit si účet v bance atd.

Co se však rozumí pod slovem genialita? Jak se pozná? Je možné ji změřit? Máme představu, že jde o záležitost související s inteligencí, ale sami psychologové se neshodují v jednotném názoru na definici geniality, ani na tom, v čem spočívá.

Měříme běžně inteligenci lidí pomocí IQ testů, snažíme se změřit intelekt v číslech a zařadit jej do směrnic. Ale je to opravdu tak jednoduché? Nebo se jen snažíme skrýt vlastní tápání v bludišti mozkových a nervových buněk, v tom světě nezměřitelné moudrosti, hlouposti, chemických reakcí, myšlenek a tužeb duše, záhadných jako sám vesmír?

Genialitu provází psychická nevyrovnanost

Je známo, že většina geniálních lidí trpěla jistou formou autismu, což je duševní porucha s projevy abnormální sociální interakce a silně narušenou schopností komunikace. Byli uzavření do sebe, nerudní a vztahovační, vnímali a reagovali odlišně a tudíž – nenormálně. Sklony k autismu se přisuzují i Einsteinovi nebo Newtonovi.

Genialita autisty však spočívá obvykle v zázračných schopnostech, jako je neuvěřitelná paměť, automatická schopnost matematických a fyzikálních výpočtů apod., ne už tak v samotném objevu něčeho převratného a revolučního.

Slavní velikáni trpící schizofrenií

Někteří naslouchali svým vnitřním hlasům a šli za jejich příkazy, jiní podléhali halucinacím. Všichni žili a žijí ve vlastním světě, odloučeném od reality nás, obyčejných “smrtelníků“. Jejich schopnosti je předurčují k nepochopení, jsou na každém kroku těžce zkoušeni okolním světem. A přesto jsou nezapomenutelní.

Mezi takto postižené slavné génie patřili:

  • hrdinka a mučednice Jana z Arku
  • fyzik a matematik Isaac Newton
  • malíř Vincent van Gogh
  • spisovatel Ernest Hemingway
  • nositel Nobelovy ceny za ekonomii John Nash (proslavil ho oscarový film Čistá duše)

 

Autor: Veronika M.

Duševní pohoda
Jak žít s nemocí motýlích křídel?